Cooperatives d'Alumnes

Quines hi ha?

Cooperativa Lluís Companys

Cooperatives d'escola

Descripció:

El fet de tenir alumnes de fins a 14 anys va fer que l’escola ens plantegéssim fer participar més aquests alumnes en la vida de l’escola i, com que l’escola ja era una cooperativa els vam proposar la possibilitat de constituir-se en una cooperativa d’alumnes.

Va ser al 1984  que els alumnes dels tres últims cursos d’E.G.B. van fundar una cooperativa escolar a la que es va posar el nom de Cooperativa Lluís Companys, amb els seus estatuts aprovats i que poc s’han modificat fins ara.

Davant dels models socials fortament individualistes i dels pocs referents, el model cooperatiu es constitueix en un eix principal de referència social, que aplicat directament al procés educatiu, ajuda sense cap mena de dubte a la formació personal i social dels individus.

a cooperativa dels alumnes s’ajusta, tan pel que fa al seu funcionament com a la seva estructura, als principis cooperatius obligatoris i que estan recollits en els estatuts de la pròpia cooperativa, establint així una connexió directa amb la realitat.

Com a organització democràtica, i essent aquest un valor d’especial interès en el procés, l’administració ha d’anar a càrrec dels diferents socis que hagin estat escollits per dur a terme aquesta tasca.

Els excedents que puguin derivar de la correcta gestió seran distribuïts per igual entre els socis, (en aquest cas concret revertiran en les diferents aules o nivells).

Com a resum dels principis aplicables hi ha les grans línies de treball que es pretenen desenvolupar: educació per a la democràcia, solidaritat i educació cooperativa incloent-hi la coresponsabilitat social.

 

Activitats:

Botiga: està gestionada pels alumnes de tercer d’ESO. Disposen d’un espai propi on fan la venda del material escolar així com dels llibres escolars.

Bar: està gestionat pels alumnes de quart. Disposen d’un espai on venen productes propis d’aquest servei (hi ha supervisió!). L’horari d’obertura és també com el de la botiga.

Biblioteca: està gestionada pels alumnes de segon. La seva funció consisteix en posar a disposició dels alumnes aquest espai per tal de fer-ne ús (les estones de pati), fer préstecs, consultes, orientacions de recerca d’informació en paper i telemàtica, etc. La cooperativa disposa d’una fotocopiadora d’ús exclusiu pels alumnes accessible a les estones de pati.

Manteniment: va a càrrec dels alumnes de primer  i consisteix en ajudar al manteniment dels serveis (si cal posar paper als lavabos, a les piques, etc.) o petites operacions senzilles relacionades amb aquesta tasca.

Festes populars: Tots els cursos són els encarregats de l’organització de festes populars com ara la castanyada, Nadal, etc…,

Celebracions de l’AMPA o actes a l’escola: si el centre organitza qualsevol tipus d’acte, de forma voluntària els alumnes ofereixen el servei de bar o altre tipus que es pugui considerar adient; en aquest tipus de coses el centre o l’Ampa (segons s’escaigui), paga a la cooperativa pels serveis obtinguts.

 

Dades de contacte

Joaquim Vayreda, 23
17800 Olot
972 26 07 12
 
 
Promotors:
Amb el finançament de:
Col·laboradors: