Cooperatives d'Alumnes

Quines hi ha?

Cooperativa Hort Campus

Cooperatives d'escola

Descripció:

La comissió Campus va iniciar el 2016 les seves activitats per donar resposta a l'adequació i millora de les instal·lacions del Campus de la Fundació Mercè Pla. Es parteix de la consideració que l’adequació del Campus  han de  liderar-la  i gestionar-la  les persones ateses als serveis de l’Entitat, ja que són elles les que saben l’ús que li volen donar a cada zona. Per tal de treballar-ho, s’han diferenciat tres zones: una zona esportiva, una zona d’oci i una zona d’hort. És precisament aquesta darrera zona la que centra l’interés de la iniciativa que estem descrivint.

 

A partir del disseny i implementació d’un projecte d’hort ecològic desenvolupat de manera cooperativa entre alumnes del programa de transició a la vida adulta del CEE Verge de la Cinta i per persones ateses del Servei Ocupacional d’Inserció hem decidit crear una cooperativa d’alumnes per tal de gestionar el servei de cultiu, manipulació i venda de productes de l’ hort.

 

Activitats:

Cooperativisme i emprenedoria. Implica la creació de la cooperativa i la promoció de dinàmiques democràtiques per tal de gestionar-la.

Cultius agrícoles. Inclou bàsicament tasques de preparació del sòl de cultiu, implantació, reg, nutrició vegetal,  protecció del cultius i neteja.

Productes de l’hort. Tasques de recol·lecció, selecció, preelaboració, envasat i etiquetatge, gestió de comandes, distribució i comercialització.

Pràctica reflexiva. Suposa l’observació, enregistrament de dades, anàlisi, valoració, obtenció de conclusions i implementació de les conseqüències que se’n derivin.

 

Dades de contacte

Carretera Tortosa-L'Aldea, km7
43897 Campredó (Tortosa)
977 44 54 69
 
 
Promotors:
Amb el finançament de:
Col·laboradors: