Cooperatives d'Alumnes

Quines hi ha?

COJIC TECNOS

Cooperatives d'escola

Descripció:

Aquesta cooperativa de 13 alumnes de 1r d'ESO es va constituir el 29 d’octubre de l’any 2014 amb l’objectiu de col:laborar en el manteniment de les zones ajardinades i vetllar per la bona conservació de les instal:lacions de l’escola. L'Escola remunera les seves activitats i, en acabar l'exercici, la cooperativa destinarà el 20% dels beneficis obtinguts a una entitat que treballi amb finalitats socials.

Activitats:

Fins ara han estat realitzant feines de neteja i acondicionament de les zones enjardinades de l'Escola.

 

Dades de contacte

Carrer de Topete, 34
08221 Terrassa
937 85 83 55
 
 
Promotors:
Amb el finançament de:
Col·laboradors: