Cooperatives d'Alumnes

Què és una cooperativa d'alumnes?

“És una societat formada i gestionada pels propis alumnes que amb la col·laboració del professorat que desenvolupa activitats productives i econòmiques amb la finalitat de posar a la venda productes o realitzar activitats o serveis”

La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la simulació de la creació d’una empresa cooperativa , on la participació i implicació dels alumnes es la clau, ja que les decisions son preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

Les Cooperatives al ser organitzacions arrelades al territori, vetllen per la millora del mateix i de les persones que en ells hi viuen, amb la qual cosa una part dels beneficis que generen han d’anar destinats a solidaritat o bé a millores en l’entorn on s’ubica l’escola o en el sí de la pròpia escola.

 Els objectius que persegueix la creació d’una cooperativa d’alumnes són

 • Oferir una experiència de participació vivencial en un projecte comú de base col·laborativa
   
 • Posar a l’abast dels participants activitats i processos en els que assajar de forma activa els valors del cooperativisme: democràcia, participació, ajuda mútua, solidaritat
   
 • Afavorir la implicació amb el territori i amb altres experiències similars.

Perquè es treballa a través de la fórmula d’empresa cooperativa?

Perquè les cooperatives són empreses de propietat col·lectiva, on tots els socis són els propietaris de l’empresa, on les decisions es prenen de manera democràtica, una persona un vot i perquè el capital de les cooperatives són les persones i no els diners.

 Quines són les característiques d’una cooperativa d’alumnes?

 1. És una societat formada per els alumnes que actuen por si mateixos amb l’orientació i el suport dels professors

 2. Tots els socis són iguals i tots treballen col·lectivament per a assolir els objectius que es fixa la cooperativa.

 3. Les Cooperatives es desenvolupen en el context de l’escola i en aquesta desenvolupen les activitats socials i econòmiques

 4. La seva creació afavoreix  el treball dels valors associats a l’emprenedoria, la solidaritat, el treball mutu i l’autoresponsabilitat, entre d’altres.

 Per a què serveixen?

Per a realitzar activitats o projectes que sorgeixin de les idees i iniciatives dels socis

Per exemple

 • Realitzar tallers productius per finançar activitats dels alumnes

 • Col·laborar amb l’escola per a la millora de les instal·lacions y equipament dels centres.

 • Col·laborar amb l’escola per a dinamitzar les activitats festives i cultural

 • Per oferir serveis als alumnes i a les famílies de les escoles

 • Per fer projectes solidaris amb l’entorn.

 

 

 
Promotors:
Amb el finançament de:
Col·laboradors: