Cooperatives d'Alumnes

Per què fer-la?

Per què promoure una cooperativa d'alumnes a l'escola?

La Cooperativa té la funció de fomentar el cooperativisme entre els alumnes, que és un objectiu bàsic de les organitzacions cooperatives enunciat en els seus trets.

El funcionament de la cooperativa d’alumnes ha de servir per treballar la creativitat, l’emprenedoria i els valors cooperatius.

  • Formació en emprenedoria. El futur professional dels/de les joves que avui dia es troben encara en el sistema educatiu dependrà més de si mateixos, i de la capacitat de compartir un projecte amb altres persones, que no pas d’un tercer – empresa o administració- que els hi doni feina.

  • Valors. S’aprenen valors incorporats en la pràctica, no s’ensenyen en abstracte si volem que realment aquests valors els incorporin a la seva ètica.

  • Divulgació dels valors i principis cooperatius. Són valors universals i útils per a desenvolupar-se en el nostre entorn; gestió democràtica, autoajuda, responsabilitat social i ambiental, auto-responsabilitat, justícia, equitat, solidaritat, transparència i honestedat.

  • Mètode pedagògic. És una activitat basada en el protagonisme de l’estudiant, el professor anima, suggereix, acompanya i orienta però és l’alumne qui construeix el projecte (fa l’aprenentatge) i el protagonitza. 

 

S’aprèn socialment i aquesta és una activitat necessàriament compartida que fomenta habilitats socials diverses; capacitat de comunicació, lideratge, empatia, negociació, convicció...

L’activitat té repercussió en la comunitat, el resultat és compartit i és motivadora perquè té un retorn de reconeixement.

És una activitat interdisciplinària que integra continguts de gestió i organització, economia, legislació, coneixement del medi social i natural, aprenentatge i servei a més a més de una gran varietat de procediments i valors.

El cooperativisme ens proporciona un model d'economia al servei de les persones, és des de l'inici una alternativa justa a un model econòmic que genera grans desigualtats.

Els socis d'una cooperativa haurien de conèixer que formen part d'un moviment internacional i que té unes arrels vinculades als inicis del moviment obrer anglès i a la lluita per unes condicions de vida i de treball dignes a Catalunya.

La història és la memòria col·lectiva i semblantment a la memòria personal té un paper fonamental en la definició de la identitat i en la formació de la consciència, que determina totes les respostes que donem a les situacions actuals.

 

 

 
Promotors:
Amb el finançament de:
Col·laboradors: