Cooperatives d'Alumnes

Com podem fer-la?

Cal que feu una demanda al Programa Aracoop per participar en el projecte: Creació de cooperatives d'Alumnes

 

Aquest projecte consisteix en:

L’acció consisteix en l’acompanyament expert per a crear amb els alumnes, una societat cooperativa, formada i gestionada pels propis alumnes, que amb la col·laboració del professorat, desenvolupi activitats productives i econòmiques, amb l’objectiu de posar a la venda, productes o serveis.

 

La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la creació d’una empresa cooperatives, on la participació i la implicació dels alumnes sigui clau, ja que les decisions seran preses per ells mateixos, alhora que hauran de ser responsables de la gestió social i econòmica de la cooperativa i dels resultats de la seva activitat.

 

Els seus objectius són:

 • Major presència del cooperativisme en l’àmbit de l’educació a Catalunya
 • Formar i acompanyar als equips docents que hauran de liderar la creació de les cooperatives d’alumnes
 • Fomentar l’emprenedoria i els valors cooperatius entre els alumnes de primària i secundària a partir de la creació d’una empresa cooperativa.
 • Identificar com l’economia social i cooperativa pot esdevenir una eina per enfortir i enriquir els projectes emprenedors
 • Experimentar la realització d’una activitat econòmica a través d’una empresa democràtica i participativa

 

Aspectes que es treballaren:

 • Les cooperatives com a model empresarial de gestió democràtica i participativa
 • Procés de Constitució de la Cooperativa. La gestió social i la gestió econòmica
 • Definició de l’activitat econòmica i els mecanismes de comercialització.
 • Mecanismes de finançament de les cooperatives
 • Creació de la marca i logotip de la cooperativa.
 • Realització de l’activitat econòmica.
 • Resultats i distribució dels excedents

 

Dirigit a:

Instituts de secundària, centres de secundària concertats, escoles de primària ( excepte de la porvíncia de Barcelona) i centres d’educació especial de l’Àmbit geogràfic de Catalunya. L’acompanyament a cada escola o institut  permetrà ajustar els continguts a les necessitats específiques de cada centre.

 

 Informació i Sol·licituds de participació:

Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a: info@cooperativesalumnes.cat

 

 
Promotors:
Amb el finançament de:
Col·laboradors: